Vay tiền bằng sổ đỏ tại Sóc Trăng

Vay tiền bằng sổ đỏ hay nói cách khác là thế chấp sổ đỏ để vay tiền ở các Ngân hàng đang là một trong những hình thức phổ biến, thể hiện quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất của nhiều chủ sở hữu hiện nay.

Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp gồm những giấy tờ gì? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào? Cần có điều kiện gì để có thể đăng ký thế chấp thành công tại cơ quan nhà nước? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Thế chấp sổ đỏ là gì?

Thế chấp là việc một bên dùng tài sản của mình (sổ đỏ) đăng ký thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay, mà không có sự chuyển giao tài sản giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp.

Thế chấp Ngân hàng là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự năm 2015.

Các trường hợp đăng ký thế chấp nhà, đất

Theo Khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2019/TT-BTP, các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm :

– Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

– Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất.

– Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

– Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

– Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

– Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của Pháp luật.

– Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

– Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

Hình 1. Hình ảnh đăng ký thế chấp tại cơ quan thẩm quyền

Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký thế chấp

Trình tự, thủ tục dưới đây áp dụng khi đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ đăng ký

Theo Điều 39 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, người có nhu cầu đăng ký thế chấp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau :

– Phiếu yêu cầu đăng ký theo mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính).

– Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

– Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

– Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao công chứng, chứng thực hoặc 01 bản sao không có công chứng, chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Giấy tờ chứng mình trong các trường hợp sau đây :

+ Văn bản ủy quyền (Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền có công chứng) trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao công chứng, chứng thực hoặc 01 bản sao không có công chứng, chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu).

+ Một trong những loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm.

Hình 2. Sổ đỏ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thế chấp

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, người đăng ký tiến hành nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/thành phố.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Cán bộ thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ sẽ tiến hành hướng dẫn người đăng ký bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 4: Giải quyết hồ sơ đăng ký

Căn cứ theo Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, trong thời hạn giải quyết hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành các công việc sau :

– Ghi nôi dung đăng ký thế chấp vào sổ địa chính và giấy chứng nhận.

– Chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Điều kiện thế chấp quyền sử dụng đất

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014, để có thể giao dịch thế chấp bằng nhà ở, thì nhà ở phải có đủ các điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận theo quy định của Pháp luật trừ trường hợp thế chấp bằng nhà ở được hình thành trong tương lai.

– Không thuộc diện đang tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại về quyền sở hữu.

– Trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp nhà ở sở hữu có thời hạn.

– Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc không bị kê biên để  chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

>>> Các dịch vụ liên quan sổ đỏ nhà đất tại Sóc Trăng

Có thể bạn quan tâm